Tổng hợp các tiêu chuẩn việt nam về kính xây dựng
Trong quá trình thi công, xây lắp và nghiệm thu thì các vấn đề phát sinh hay khuất mắc về kính sẽ được tuân thủ theo các Tiêu Chuẩn đã được pháp luật ban hành. DGDOOR xin thống kê xơ lược các tiêu chuẩn kính xây dựng cho bạn đọc tham khảo.

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về kính xây dựng:

TCVN 3992-85._ Sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 2;

TCVN 7218:2002._ Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 6;

TCVN 7219:2002._ Kính tấm xây dựng. Phương pháp thử._ Số trang: 6;

TCVN 7364-1:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần._ Số trang: 4;

TCVN 7364-2:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp._ Số trang: 4;

TCVN 7364-3:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 3: Kính dán nhiều lớp._ Số trang: 3;

TCVN 7364-4:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phương pháp thử độ bền._ Số trang: 9;

TCVN 7364-5:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm._ Số trang: 9;

TCVN 7364-6:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 6: Ngoại quan._ Số trang: 4;

TCVN 7368:2004._ Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phương pháp thử độ bền va đập._ Số trang: 15;

TCVN 7455:2004._ Kính xây dựng. Kính tôi nhiệt an toàn._ Số trang: 21;

TCVN 7456:2004._ Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép._ Số trang: 11;

TCVN 7505:2005._ Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng. Lựa chọn và lắp đặt._ Số trang: 69;

TCVN 7526:2005._ Kính xây dựng. Định nghĩa và phân loại._ Số trang: 9;

TCVN 7527:2005._ Kính xây dựng. Kính cán vân hoa._ Số trang: 11;

TCVN 7528:2005._ Kính xây dựng. Kính phủ phản quang._ Số trang: 14;

TCVN 7529:2005._ Kính xây dựng. Kính màu hấp thụ nhiệt._ Số trang: 13;

TCVN 7624:2007._ Kính gương. Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hoá học ướt. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11;

TCVN 7625:2007._ Kính gương. Phương pháp thử._ Số trang: 12;

TCVN 7736:2007._ Kính xây dựng. Kính kéo._ Số trang: 11;

TCVN 7737:2007._ Kính xây dựng. Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại._ Số trang: 17;

TCVN 8260:2009._ Kính xây dựng. Kính hộp gắn kín cách nhiệt

TCVN 8261:2009._ Kính xây dựng. Phương pháp thử. Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương phpá quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm

Thông tư 11/2009/TT-BXD._ Thông tư của Bộ xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng._ Số trang: 5.

DGDOOR luân đảm bảo cho quý khách hàng các quy chuẩn về kính luôn được tuân thủ và đảm bảo sự hoàn mỹ cho cánh cửa nhà bạn

Bài trước Hội chợ triển lãm Vietbuild TP.Hồ Chí Minh 2016
Bài Tiếp Theo Cửa nhôm nhập khẩu đinh gia group (dgdoor)

Trả lời